Join Now!

Join our welcoming International Design Community.

Read about the many benefits of becoming and remaining a member.

Full, Associate, Departmental and Institutional Membership available.

Complete this application form to join now.

ICED 11
Theses repository

Everyday-Oriented Innovation

Towards a methodological framework for exploring and mapping radical innovation opportunities within everyday activities

Everyday-Oriented Innovation

Year: 2011

Author: Munnecke, Max

Supervisor: Torben Lenau

Institution: DTU Management Engineering, Department of Management Engineering, Technical University of Denmark

Pages: 255

ISBN: 978-87-92706-13-3

Abstract

The exploration of radical innovation has long been regarded as fundamental to business growth. In the 21st century, modern organizations increasingly seek to combine business innovation with the broader goal to confront social and environmental challenges. Vision projects are a related phenomenon which explore and map radical innovation opportunities within everyday activities. The aim of a vision project is to produce an innovation map that can empower an organisation to navigate between potential innovation opportunities and pro-actively confront modern challenges for the benefit of people, business, and society.
The study seeks to improve the innovation map's qualities as a navigational instrument by modelling a methodological framework for vision projects. It was conducted as a series of four research cycles which modelled and experimented with different methodological approaches. The modelling was based on desktop research of theory and methods, and the methodological approaches were tested in experiments with participation of students from DTU and TU Delft. Gradually, the study built up an understanding of how different types of methodological measures can improve the navigational qualities of innovation maps.
The study finds that a new body of knowledge, developed around practice theory from the field of sociology, can effectively uncover the fundamental conditions which shape everyday activities and, thereby, significantly improve the navigational qualities of innovation maps. The findings document the importance of constructing a framework on the basis of reflections about the worldviews that are propagated by different framework elements, such as methods and techniques. In the context of vision projects, the study further specifies the potential of sociological perspectives on reality as an alternative to the rational systems theoretical perspectives, that are the dominant foundation for innovation methods today.
Finally, the study presents the main elements of a new methodological framework based on a practice-oriented approach and discusses its implications in a wider context.

Abstrakt
Udforskning af radikal innovation er lćnge blevet betragtet som grundlćggende for virksomheders vćkst. I det 21nde århundrede ser man I stigende grad, at moderne organisationer søger at kombinere forretningsudvikling med et overordnet mål om at konfrontere sociale og miljømćssige udfordringer. Visionsprojekter er et relateret fćnomen, som udforsker og kortlćgger radikale innovationsmuligheder indenfor hverdagsaktiviteter. Målet med visionsprojekter er at udarbejde et innovationskort, som gør organisationer i stand til at navigere mellem potentielle innovationsmuligheder og proaktivt konfrontere moderne
udfordringer til gavn for borgere, virksomheder og samfund.
Studiet har til hensigt at gøre innovationskort til bedre navigationsinstrumenter ved at modellere en metodisk ramme for visionsprojekter. På baggrund af litteraturstudier af teori og metoder blev nye metodiske tilgangsvinkler modelleret og efterfølgende afprøvet I eksperimenter med studerende fra DTU og TU Delft. I løbet af fire forskningsforløb blev der opbygget en forståelse af, hvorledes forskellige typer af metodiske tiltag kan forbedre innovationskortets kvaliteter som et navigationsinstrument.
Forskningen fastslår at relativ ny viden indenfor det sociologisk felt 'praksis teori' effektivt kan afdćkke de underliggende forhold som forårsager ćndringer i hverdagsaktiviteter og dermed vćsentlig forbedre innovationskortets kvaliteter som et navigationsinstrument. Resultatet vidner om betydningen af at konstruere metodiske rammer under hensynstagen til de verdenssyn som kommer til udtryk gennem forskellige metoder og teknikker. I forhold til hverdags-orienteret innovation fremhćves mere specifikt de sociologiske perspektivers potentiale som alternativ til de rationelle system teoretiske perspektiver, som innovationsmetoder traditionelt bygger på.
Som afslutning på studiet prćsenteres hovedelementerne af en ny metodisk ramme med udgangspunkt i praksis teori.

Join Now!

Join our welcoming International Design Community.

Read about the many benefits of becoming and remaining a member.

Full, Associate, Departmental and Institutional Membership available.

Complete this application form to join now.

SIG Workshop - March 2013